Adatkezelés

Az Eurotronik Zrt. weboldalán a személyes adatok megadását kérheti, annak érdekében, hogy jobban meg tudjon felelni a felhasználók igényeinek, például többek között levelezési kapcsolatot hozzon létre, fájl feltöltést tegyen lehetővé, vagy válaszoljon egy kérésre.  A „személyes adatok” közé tartozhat az Ön neve, lakcíme és levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe és más meghatározott adatok, például a felhasználónév, jelszó vagy fiókjának adatai.

Az Eurotronik Zrt. pontosan körülhatárolható, egyértelmű és törvényes módon gyűjt személyes adatokat.  A fenti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezel adatokat, az érintett személyeket a folyamat előtt és alatt tájékoztatja, hogy pontosan milyen körülhatárolt célra kívánja felhasználni az adatokat.

Cégünk szigorúan csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat.  Személyes adataihoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akik tevékenységük folytán jogosultak erre.

Az Eurotronik Zrt. megoszthatja személyes adatait külső szállítókkal vagy szolgáltatókkal. Ezek a szállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan és biztonságosan kezeljék az Ön személyes adatait, és csak azon szolgáltatás céljaira használhatják fel azokat, amellyel megbízták őket.

Hozzájárulása nélkül a Eurotronik Zrt. nem adja el és nem adja bérbe az Ön személyes adatait, kivéve ha erre bírósági végzés, vonatkozó jogszabály vagy a Eurotronik Zrt. jogainak és termékeinek védelme kötelezi.

Az Eurotronik Zrt. csak a jogszabályban előírt időtartamig, illetve olyan hosszú ideig őrzi meg a személyes adatokat, amelyre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében gyűjtötte azokat.

Az Eurotronik Zrt. birtokában lévő személyes adataihoz kérhet hozzáférést, valamint kérheti azok módosítását vagy törlését, ha nem pontosak. 

Az Eurotronik Zrt. weboldala tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira. A Eurotronik Zrt. nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és így felelőssé sem tehető a személyes adatokat vagy azok tartalmát érintő titoktartással vagy biztonsággal kapcsolatban. Ezért arra kérjük, hogy olvassa el az ilyen oldalak titoktartási szabályzatát, mielőtt használná azokat, vagy személyes adatokat adna meg rajtuk.

A weboldal használatával kifejezi, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a Szabályzat bármely rendelkezésével, ne használja a weboldalt és ne adjon meg rajta személyes azonosításra alkalmas adatot!